Forside© 2017 Vejen hjem v/Charlotte Levin 

Tlf: 50 54 66 76

Mail: kontakt@vejenhjem.nu                                                                                                                       


Gennem livet grundlægges og udvikles vores grundlæggende forsvars- og beskyttelsesmekanismer. 


Som reaktion på traumatiske begivenheder – både pludseligt opståede og mere langvarige belastninger – opbygger vi såkaldte 'overlevelsesfrakker'.

Vi udvikler måder at tænke, være og agere på i verden, som skal beskytte den sårbare og sårede del af os selv, som vi har lært at  gemme langt væk for at undgå ubehag og føle smerte.  


Af og til kan vi gå hen og blive så identificerede med vores overlevelsesfrakkke, at vi tror, den rent faktisk er os – med undertrykkelse af følelser, forvrængede selvbilleder og overbevisninger, destruktive vaner, automat-tanker, stress og sygdom til følge. 

I terapien vil vi arbejde på at forløse gamle mønstre, som ikke længere er hensigtsmæssige, og som tværtimod kan stå i vejen for din udvikling, dine relationer og det, du dybest set ønsker dig af din tilværelse. 


Vi vil arbejde med at bevidstgøre og styrke din kernebevidsthed, hvorfra du bliver i stand til at navigere fra et autentisk sted i dig selv med sikkerhed og autenticitet.

Etikken i højsædet


Jeg er medlem af FaDP (Foreningen af Danske Psykoterapeuter) og efterlever foreningens etiske retningslinjer.


Du kan læse mere om foreningen ved at trykke på logoet herunder.​ Læs også mere om Tobias-Skolens værdigrundlag og  metoder.


Jeg går i egenterapi under min uddannelse og modtager løbende supervision af min terapeutiske praksis.

STÅR DU ET SVÆRT STED I LIVET?


Er du midt i en akut krise?

Eller døjer du med mere langvarige udfordringer med selvværd/selvtillid, svære relationer (herunder parforholdsproblematikker), kropslige symptomer, afhængighed, overvægt, stress, angst, rådvildhed eller nedsat livsappetit eller manglende fornemmelse for retning?


Ønsker du at blive endnu mere dig, udfolde dit fulde potentiale og leve det liv, du dybest set drømmer om?

Som 4. års studerende på Tobias-Skolens uddannelse som integrativ krops- og psykoterapeut kan jeg tilbyde terapi til reduceret pris.

Læs mere under punktet Priser og vilkår


I mine sessioner tager vi sammen på en kærlig og nænsom opdagelsesrejse ind i den verden, som er din – både den ydre og den indre.

Jeg kan hjælpe dig til at tage de første skridt, følges med dig et stykke ad vejen eller ledsage dig helt i mål til det sted, hvorfra al ægte forandring kan finde sted – vejen hjem til dig selv.

Ind i din inderste kerne, derfra hvor du kan leve alt det, der dybest og mest autentisk er DIG.

LEVER DU FRA HJERTET - ELLER FRA DIT FORSVAR?